Systematiske litteratursøk for medisin og helsefag

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mulig å melde seg på lenger.